Có rất nhiều xe khách Hà Nội đi Đà Nẵng. Có thể đi từ các bến xe khác nhau như bến xe Mỹ Đình, bến xe Lương Yên, hay bến xe nước Ngầm. Tuy nhiên, chúng tôi xin cung cấp một số xe khách Hà Nội đi Đà Nẵng xuất phát từ bến xe Giáp Bát.

xe khach ha noi di da nang

1. Nhà xe Vũ Lộc: 0905 179 710 – 0909 074 810
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 18:00
Giờ đến: 08:00
Giá vé: 365.000/người

2. Nhà xe Hải Vân: 0511 3767 434 – 0511 680 886
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 12:00
Giờ đến: 05:00
Giá vé: 380.000/người

3. Nhà xe Thanh Sơn: 0905 650 056

Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 18:00
Giờ đến: 09:00
Giá vé: 380.000/người

4. Xe Quang Vinh – Đà Nẵng: 0902.203.376 – 0932 347 335

Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 12:45
Giờ đến: 00:45
Giá vé: 365.000/người

5. Xe Danatranco: 05113 663616
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 12:45, 14:00, 17:30
Giờ đến: 23:15
Giá vé: 365.000/người

6. Xe Vân Khôi: 0913.457.552
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 15:00
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 365.000/người

7. Xe Tùng Vy: 0914.017.940
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 12:00
Giờ đến: 06:00
Giá vé: 350.000/người

8. Xe Tuấn Nam: 0973.18.33.18
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 13:30
Giờ đến: 07:30
Giá vé: 380.000/người

9. Xe Ngọc Ánh (Hà Nội): 0905.016.661
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 15:00
Giờ đến: 12:00
Giá vé: 365.000/người

10. Xe Đại Phát: 0913 522 373 – 0983.651.722
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ xuất bến: 16:00, 17:00
Giờ đến: 06:00
Giá vé: 365.000/người

Trên đây là một số xe khách Hà Nội đi Đà Nẵng. Quý khách hãy liên hệ để có lịch trình tốt nhất.