Tại bến xe Giáp Bát có rất nhiều tuyến xe khách đi từ bến xe Giáp Bát đi Đắk Lắk. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp các tuyến xe đi Đắk Lắk để quý khách có thể thuận lợi đặt vé.

bến xe Giáp Bát đi Đắk Lắk

Xe Quang Tèo
Bến Xe Mỹ Đình: 0914 188 767
Bến xe Giáp Bát: 0914 188 767
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 06:00
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 730.000/người

Nhà xe Năm Dũng
Bến xe Giáp Bát: 0935 709 367
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 06:00
Giá vé: 650.000/người

Nhà xe Anh Khôi (Đắk Lắk)
Bến xe Giáp Bát:0919 472 539 – 0913 433 989
Bến xe Mỹ Đình: 0919 472 539 – 0913 433 989
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 08:00
Giá vé: 800.000/người

Nhà xe Huy Sơn

Bến xe Giáp Bát: 0905 472 455 – 0938 284 433
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 07:00
Giờ đến: 08:00
Giá vé: 650.000/người

Xe Cường Em
Bến xe Giáp Bát: 0914.052.929
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Phòng vé: Lê Thánh Tông
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Phòng vé: Lê Thánh Tông
Giờ xuất bến: 10:00
Giờ đến: 12:00
Giá vé: 700.000/người

Xe Loan Hay
Bến xe Giáp Bát: 0914 225 312
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 6:00 – 7:00 – 8:00 – 9:00
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 650.000/người

Xe Thúy Hộ
Bến Xe Giáp Bát:0942.434.879
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Buôn Ma Thuột
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Buôn Ma Thuột
Giờ xuất bến: 08:00 29-06-2016
Giờ đến: 08:00
Giá vé: 700.000/người

Xe Hải Cường
Bến xe Mỹ Đình: 0914.071.716
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 07:30
Giờ đến: 03:30
Giá vé: 650.000/người

Xe Trần Toàn
Bến xe Giáp Bát: 0905 866 025 – 0914 433 889
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 650.000/người

Nhà xe Hòa Bình
Bến xe Giáp Bát: 01274 700607 – 0983 47 20 52
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 07:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 650.000/người

Xe Thanh Khuê
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Trần Hưng Đạo
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Trần Hưng Đạo
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 11:00
Giá vé: 700.000/người

Nhà xe Hùng Tiến
Bến xe Mỹ Đình: 0934 727 676
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Buôn Trấp
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Buôn Trấp
Giờ xuất bến: 08:30
Giờ đến: 14:30
Giá vé: 650.000/người

Nhà xe Hồng Anh
Bến xe Mỹ Đình: 0982.30.30.30
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 06:00 29-06-2016
Giờ đến: 10:30
Giá vé: 700.000/người

Nhà xeVương Chi
Bến Xe Giáp Bát: (0500) 3866.041
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Buôn Ma Thuột
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Buôn Ma Thuột
Giờ xuất bến: undefined
Giờ đến: 11:00
Giá vé: 650.000/người

Nhà xe Hoàng Quý
Bến xe Giáp Bát: 0914.041.006 – 0979.951.951
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: undefined
Giờ đến: 11:30
Giá vé: 650.000/người

Nhà xe Minh Vương
Bến xe Giáp Bát: 0500 3 866 041 – 0914 288 977
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 6:00 – 8:00 – 9:00
Giờ đến: 09:00
Giá vé: 650.000/người

Nhà xe Anh Khôi (Đắk Lắk)
Bến xe Giáp Bát: 0919 472 539 – 0913 433 989
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk
Giờ xuất bến: 08:30 29-06-2016
Giờ đến: 08:00
Giá vé: 800.000/người