Hiện nay, tại bến xe Giáp Bát đi Hà Nam có rất nhiều. Quý khách có thể tham khảo các nhà xe sau:

bến xe Giáp Bát đi Hà Nam

1. Nhà xe Hồng Tâm.

Tuyến 1:

Số điện thoại: 0942122343

Tiện ích: Xe ghế ngồi 29 chỗ, có nước uống, điều hòa trong suốt, khăn lạnh và nước mát

Giờ xuất phát: 2 chuyến/ ngày. 9:00 & 9:15

Nơi đi: Bến xe Giáp Bát

Nơi đến: Phủ Lý – Bình Lục – Hà Nam.

Giá vé: 50.000 VNĐ

Tuyến 2:

Số điện thoại: 0942122343

Tiện ích: Xe ghế ngồi 29 chỗ, có nước uống, điều hòa trong suốt, khăn lạnh và nước mát

Giờ xuất phát: 2 chuyến/ ngày. 9:00 & 9:30

Nơi đi: Bến xe Mỹ Đình

Nơi đến: Phủ Lý – Bình Lục – Hà Nam.

Giá vé: 55.000 VNĐ

2. HTX VTHK đường bộ huyện Lý Nhân.

Tuyến 1:

Số điện thoại: 0915038368 – 0913282479 – 0948090565.  Có 2 chuyến/ngày.

Tiện ích: Xe ghế ngồi 29 chỗ, điều hòa

Giờ xuất phát: 10:00 & 17:00

Nơi đi: Bến xe Giáp Bát

Nơi đến: Chân Lý- Hà Nam.

Giá vé: 60.000 VNĐ

Tuyến 2:

Số điện thoại: 0915038368 – 0913282479 – 0948090565.  Có 2 chuyến/ngày.

Tiện ích: Xe ghế ngồi 29 chỗ, điều hòa

Giờ xuất phát: 13:55 & 7:00

Nơi đi: Bến xe Giáp Bát

Nơi đến: Lý Nhân – Hà Nam.

Giá vé: 60.000 VNĐ

Tuyến 3:

Số điện thoại: 0915038368 – 0913282479 – 0948090565.  Có 2 chuyến/ngày.

Tiện ích: Xe ghế ngồi 29 chỗ, điều hòa

Giờ xuất phát: 10:15 & 16:50

Nơi đi: Bến xe Mỹ Đình

Nơi đến: Chân Lý- Hà Nam.

Giá vé: 60.000 VNĐ

3. Nhà xe Khánh Linh

Số điện thoại: 0983210206 – 0983285206.  Có 2 chuyến/ngày.

Tiện ích: Xe ghế ngồi 29 chỗ, điều hòa, nước uống

Giờ xuất phát: 6:30 & 13:30

Nơi đi: Bến xe Giáp Bát

Nơi đến: Lý Nhân – Hà Nam.

Giá vé: 55.000 VNĐ

4. Nhà xe Việt Anh

Số điện thoại: 0982529168 – 0936076266.  Có 1 chuyến/ngày.

Tiện ích: Xe ghế ngồi 51 chỗ, điều hòa

Giờ xuất phát: 14:45

Nơi đi: Bến xe Giáp Bát

Nơi đến: Thị trấn Ba Sao- Hà Nam.

Giá vé: 50.000 VNĐ

 

Quý khách có thể liên hệ với bến xe Giáp Bát đi Hà Nam để chuẩn bị cho các chuyến đi. Chúc quý khách thượng lộ bình an.