Hiện nay, tại bến xe Giáp Bát đi Thái Bình rất nhiều. Chúng tôi xin tổng hợp các xe đi từ bến xe Giáp Bát – Hà Nội đi Thái Bình như sau:

bến xe Giáp Bát đi Thái Bình

1. Nhà xe Xuân Hiếu (Thái Bình)

Bến xe Giáp Bát: 0915 086 137
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Quỳnh Côi
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Quỳnh Côi
Giờ xuất bến: 10:20, 13:50, 16:20, 17:10
Giờ đến: 12:50
Giá vé: 80.000/người

2. Nhà xe Mai Tuyến

Bến xe Mỹ Đình: 0363 827 040 – 0904 870 126
Bến xe Giáp Bát: 0363 827 040 – 0904 870 126
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Bồng Tiên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Bồng Tiên
Giờ xuất bến: 06:00
Giờ đến: 08:30
Giá vé: 85.000/người

3. Nhà xe Hoàng Hà

Hà Nội: 0366. 250 888 số máy lẻ 111
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Bình
Giờ xuất bến: undefined
Giờ đến: 07:30
Giá vé: 85.000/người

4. Nhà xe Túy Hường

Bến Xe Giáp Bát: (036) 385.3776
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Diêm Điền 1
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Diêm Điền 1
Giờ xuất bến: 11:30
Giờ đến: 14:30
Giá vé: 80.000/người

5. Nhà xe Hà Thì

Bến xe Giáp Bát: (04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Quỳnh Côi
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Quỳnh Côi
Giờ xuất bến: 07:20
Giờ đến: 10:20
Giá vé: 80.000/người

6. Nhà xe Đức Vịnh

Bến xe Giáp Bát: 0946 621 668
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Bình
Giờ xuất bến: 11:30
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 70.000/người

7. Nhà xe Thảo Nhân

Bến xe Giáp Bát: 090 405 2804
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Đông Long
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Đông Long
Giờ xuất bến: 14:45
Giờ đến: 17:45
Giá vé: 70.000/người
8. Nhà xe Đình Văn

Bến xe Giáp Bát: 0914 261 655
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nam Trung
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Nam Trung
Giờ xuất bến: 14:20
Giờ đến: 17:20
Giá vé: 70.000/người

9. Nhà xe Khánh Thành (Thái Bình)

Bến xe Giáp Bát: 0988 155 533 – 0363 769 307
Bến xe Mỹ Đình: 0988 155 533 – 0363 769 307
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Chợ Lục
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Chợ Lục
Giờ xuất bến: 07:40
Giờ đến: 10:40
Giá vé: 80.000/người

10. Nhà xe Mạnh Hùng (Thái Bình)

Bến xe Giáp Bát: (04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Bình
Giờ xuất bến: 16:50 29-06-2016
Giờ đến: 19:50
Giá vé: 80.000/người

11. Nhà xe Hồng Hà

Bến xe Giáp Bát: (04) 3628.3677
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Kiến Xương
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Kiến Xương
Giờ xuất bến: từ 5:00 đến 17:00 mỗi giờ có một chuyến
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 85.000/người

12. Nhà xe Quang Dương

Bến xe Giáp Bát: 0902 186 388
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Diêm Điền 1
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Diêm Điền 1
Giờ xuất bến: 12:25
Giờ đến: 14:55
Giá vé: 80.000/người
13. Nhà xe Tôn Thắng

Bến xe Giáp Bát: 0977 142 143
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Thái Thụy – Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Thái Thụy – Thái Bình
Giờ xuất bến: 10:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 80.000/người

Bến xe Giáp Bát hi vọng đã cung cấp được một số thông tin cơ bản cho quý khách có nhu cầu đi bến xe Giáp Bát đi Thái Bình. Chúc quý khách thượng lộ bình an!