Ben xe Giap Bat – Có rất nhiều tuyến xe khách Hà Nội Tuyên Quang tại các bến xe ở Hà Nội. Bạn có thể xem bên dưới:

Hà Nội Tuyên Quang
Hãng xe Vinh Nhâm: 0273.851.351 – 0912.334.905 – 0914.388.544

Tuyến đường Giáp Bát – Chiêm Hóa
Điểm xuất phát Bến xe Giáp Bát
Điểm đến Vĩnh Lộc – Chiêm Hóa
Giờ xuất phát 12h10
Giờ đến 17h40
Giá vé 110.000/người

Hãng xe Nguyên Tùng: 0978.324.567

Tuyến đường Hà Nội – Tuyên Quang
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Văn phòng Tuyên Quang
Giờ xuất phát 12h15
Giờ đến 14h45
Giá vé 70.000/người

Hãng xe Bảo Nhung: 027.381.3537 – 0902.244.055

Tuyến đường Mỹ Đình – Tuyên Quang
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe Tuyên Quang
Giờ xuất phát 12h30
Giờ đến 15h30
Giá vé 90.000/người

Hãng xe Bảo Yến: 027.381.8166

Tuyến đường Hà Nội – Tuyên Quang
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe Tuyên Quang
Giờ xuất phát 12h35
Giờ đến 15h05
Giá vé 95.000/người

Hãng xe Hồng Thịnh: 0912.909.580

Tuyến đường Mỹ Đình – Tuyên Quang
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe Tuyên Quang
Giờ xuất phát 13h30
Giờ đến 16h00
Giá vé 80.000/người

Hãng xe Giang Sơn: 0915.090.366

Tuyến đường Mỹ Đình – Tuyên Quang
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe Tuyên Quang
Giờ xuất phát 13h30
Giờ đến 16h00
Giá vé 80.000/người

Hãng xe Hưng Thành: 0439.274.284 – 0988.287.724 – 0972.222.694

Tuyến 1

Tuyến đường Hà Nội – Hà GIang
Điểm xuất phát Hà Nội
Điểm đến Trục Quốc Lộ 2
Giờ xuất phát 14h30
Giờ đến 19h40
Giá vé 160.000/người

Tuyến 2

Tuyến đường Hà Nội – Hà Giang
Điểm xuất phát Hà Nội
Điểm đến Trục Quốc Lộ 2
Giờ xuất phát 14h30
Giờ đến 18h00
Giá vé 140.000/người

Ngoài ra còn xe khách Quang Bắc bắt đầu tại Bến xe Nước Ngầm đi Bến xe Huyện Chiêm Hóa, xuất phát vào lúc 23h30 đến 04h30. Bạn có thể liên hệ qua số: 0272.222.888

Giá vé là 140.000/người.

Và xe khách Hải Vân Express đi từ Bến xe Mỹ Đình tới Bến xe Tuyên Quang. Xuất phát 20h30 và tới lúc 01h05. Liên hệ: 0438.717171 – 0982.42.8868

Hãy liên hệ với các nhà xe Hà Nội Tuyên Quang để biết thêm chi tiết.