Tại bến xe Giáp Bát có những xe khách Hà Nội Vĩnh Phúc và các chuyến xe liên quan như:

Hà Nội Vĩnh Phúc

1. Xe khách Hải Vân Express: 0438.717171 – 0982.428868

Tuyến 1

Tuyến đường Giáp Bát – Nậm Nhùn
Điểm xuất phát Bến xe Giáp Bát
Điểm đến Bến xe Khách Vĩnh Yên
Giờ xuất phát 20h00
Giờ đến 21h00
Giá vé 100.000/người

Tuyến 2

Tuyến đường Mỹ Đình – Hà Giang
Điểm xuất phát Bến xe khách Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe khách Vĩnh Yên
Giờ xuất phát 20h30
Giờ đến 21h30
Giá vé

Tuyến 3

Tuyến đường Mỹ Đình – Hà Giang
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe Phúc Yên
Giờ xuất phát 20h30
Giờ đến 21h10
Giá vé: Chúng tôi đang cập nhật

Tuyến 4

Tuyến đường Mỹ Đình – Văn Bàn
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe khách Vĩnh Yên
Giờ xuất phát 16h30
Giờ đến 17h30
Giá vé 100.000/người

2. Xe VietBus: 043.795.6627

Tuyến đường Hà Nội – Lào Cai
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Vĩnh Yên
Giờ xuất phát 18h00
Giờ đến 18h40
Giá vé 80.000/người

3. Xe khách Hưng Thành: 0439.274.284 – 0988.287.724 – 0972.222.694

Tuyến đường Hà Nội – Hà Giang
Điểm xuất phát Hà Nội
Điểm đến Trục Quốc Lộ 2
Giờ xuất phát 14h30
Giờ đến 15h10
Giá vé 70.000/người

4. Xe khách Quang Thắng – Vĩnh Phúc: 0984.610.512

Tuyến đường Hà Nội – Sông Lô (Vĩnh Phúc)
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Sông Lô
Giờ xuất phát 14h00
Giờ đến 15h30
Giá vé 70.000/người

5. Xe khách Hà Khanh: 0912.453.860 – 0984.941.273

Tuyến đường Hà Nội – Vĩnh Phúc (Lập Thạch)
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Bến xe Lập Thạch
Giờ xuất phát 11h20
Giờ đến 12h50
Giá vé 50.000/người

Trên đây là một số xe chạy Hà Nội Vĩnh Phúc. Quý khách co thể tham khảo để chuẩn bị những chuyến đi tốt nhất.