Ben xe Giap Bat – Hiện nay có rất nhiều xe khách bến xe Giáp Bát đi Hà Nam. Ngoài ra, để đi tuyến Hà Nội – Hà Nam cũng rất nhiều với các xe xuất phát từ các bến như bến xe Mỹ Đình, bến xe Lương Yên, bến xe nước Ngầm.

Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp các tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Hà Nam để quý khách có thể thuận lợi đặt vé.

ha nam
Xe Đồng Tâm (Hà Nam)

Bến xe Mỹ Đình: 0942 122 343
Bến xe Giáp Bát: 0942 122 343
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Phủ Lý
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Phủ Lý
Giờ xuất bến: 09:00
Giờ đến: 11:00
Giá vé: 50.000/người

Xe Khánh Linh (Hà Nam)

Bến xe Giáp Bát: 0983 210 206
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Lý Nhân
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Lý Nhân
Giờ xuất bến: 6:30 – 13:30
Giờ đến: 08:00
Giá vé: 50.000/người

Xe Việt Anh (Hà Nam)

Bến xe Giáp Bát: 0982 529 168 – 0936 076 266
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Thị trấn Ba Sao
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Thị trấn Ba Sao
Giờ xuất bến: 14:45
Giờ đến: 16:45
Giá vé: 50.000/người
Tổng tiền:

50.000đ

Xe Hợp Tuấn

Bến Xe Giáp Bát: 0912 677 793
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – An Lão – Chợ Nề
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: An Lão – Chợ Nề
Giờ xuất bến: 13:30
Giờ đến: 14:45
Giá vé: 50.000/người

Xe Đồng Tâm (Hà Nam)

Bến xe Mỹ Đình: 0942 122 343
Bến xe Giáp Bát: 0942 122 343
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến Xe Phủ Lý
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến Xe Phủ Lý
Giờ xuất bến: 09:00
Giờ đến: 11:00
Giá vé: 55.000/người

Có rất nhiều tuyến xe từ bến xe khách bến xe Giáp Bát đi Hà Nam. Chúng tôi hi vọng có thể cung cấp được một số thông tin cần thiết cho quý khách.