Ben xe Giap Bat – Tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Lạng Sơn dài 206 km, thời gian đi hết 3h – 5h tùy từng xe chạy các tuyến khác nhau.

ben xe giap bat di lang son

Chúng tôi xin tổng hợp các tuyến xe Giáp Bát đi Lạng Sơn như sau:

1. Nhà xe Anh Kiểm
Bến xe Giáp Bát:0977 207 688
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 12:30
Giờ đến: 16:30
Giá vé: 100.000/người

2. Nhà xe Cao Lan
Bến xe Giáp Bát: 0912 780 895 – 0253 812 344
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 13:00
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 100.000/người

3. Nha xe Tiệp Mai
Bến xe Giáp Bát: 0903 451 996 – 097.945.1996

Tuyến 1.
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 05:00
Giờ đến: 08:30
Giá vé: 110.000/người

Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Hữu Nghị Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Hữu Nghị Quan
Giờ xuất bến: 05:00
Giờ đến: 09:30
Giá vé: 110.000/người

Tuyến 3.
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 13:00
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 100.000/người

4. Nhà xe Trọng Sơn
Bến xe Giáp Bát:097 966 82 97
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 07:00
Giờ đến: 11:00
Giá vé: 100.000/người

5. Nhà xe Trọng Khởi
Bến xe Giáp Bát: 0982 130 894
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Phía Bắc
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Phía Bắc
Giờ xuất bến: 16:00
Giờ đến: 19:00
Giá vé: 100.000/người

6. Nhà xe Sâm Hảo
Bến xe Giáp Bát:0912 909 428
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 14:30
Giờ đến: 19:30
Giá vé: 85.000/người

7. Nhà xe Mạnh Hòa
Bến xe Giáp Bát:0916 841 932 – 0975 258 058 – 0977866291
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 15:30
Giờ đến: 18:30
Giá vé: 85.000/người

8. Nhà xe Đức Tân
Bến xe Giáp Bát:0986 438 161
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 15:00
Giờ đến: 19:00
Giá vé: 100.000/người

9. Nhà xe Diệp Thủy
Bến xe Giáp Bát: 0968 416 888

Tuyến 1.
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Hữu Nghị Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Hữu Nghị Quan
Giờ xuất bến: 17:00
Giờ đến: 21:00
Giá vé: 120.000/người

Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 17:00
Giờ đến: 20:30
Giá vé: 100.000/người

10. Nhà xe Chính Ánh
Bến xe Giáp Bát:0913 277 773 – 0982 77 38 66
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 14:00
Giờ đến: 18:00
Giá vé: 90.000/người

11. Nhà xe Cao Lan
Bến xe Giáp Bát: 0912 780 895 – 0253 812 344
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Lạng Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Lạng Sơn
Giờ xuất bến: 13:00
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 100.000/người

Có rất nhiều tuyến xe từ bến xe Giáp Bát đi Lạng Sơn. Chúng tôi hi vọng có thể cung cấp được một số thông tin cần thiết cho quý khách