Ben xe Giap Bat – Tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Nghệ An dài 305 km, thời gian đi hết 5h – 6h30 phút tùy từng xe chạy các tuyến khác nhau, giá vé trung bình là 235.000 VNĐ.

Tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Nghệ An

Sau đây, chúng tôi tổng hợp các các tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Nghệ An cụ thể:

Nhà xe Tứ Minh

Bến xe Giáp Bát: 0913 587 633
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Vinh
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Vinh
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 200.000/người

Ngoài ra, còn có rất nhiều xe khách Hà Nội đi Nghệ An tại xuất phát tại: bến xe Lương Yên, bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm, bến xe Yên Nghĩa, Viện 5 Sơn Tây, VP Hà Nội, VP Khuất Duy Tiến, VP Hà Nội, VP Hà Nội (PH).

Tại bến xe Lương Yên

Xe Hoàng Long

Hotline: 1900 969681 (1000 đ/phút)

Tuyến 1.
Tuyến đường: Bến xe Lương Yên – Văn phòng Vinh
Xuất phát: Bến xe Lương Yên
Đích đến: Văn phòng Vinh
Giờ xuất bến: 07:00 09-07-2016
Giờ đến: 15:05
Giá vé: 220.000/người
Tuyến 2. 
Tuyến đường: Bến xe Lương Yên – Văn phòng Vinh
Xuất phát: Bến xe Lương Yên
Đích đến: Văn phòng Vinh
Giờ xuất bến: 11:00 09-07-2016
Giờ đến: 19:05
Giá vé: 220.000/người

Tuyến 3.
Tuyến đường: Bến xe Lương Yên – Văn phòng Vinh
Xuất phát: Bến xe Lương Yên
Đích đến: Văn phòng Vinh
Giờ xuất bến: 13:00 09-07-2016
Giờ đến: 21:05
Giá vé: 220.000/người

Tuyến 4.
Tuyến đường: Bến xe Lương Yên – Văn phòng Vinh
Xuất phát: Bến xe Lương Yên
Đích đến: Văn phòng Vinh
Giờ xuất bến: 15:00 09-07-2016
Giờ đến: 23:05
Giá vé: 220.000/người

Tuyến 5.
Tuyến đường: Bến xe Lương Yên – Văn phòng Vinh
Xuất phát: Bến xe Lương Yên
Đích đến: Văn phòng Vinh
Giờ xuất bến: 19:00
Giờ đến: 02:55
Giá vé: 220.000/người

Tuyến 6.

Tuyến đường: Bến xe Lương Yên – Văn phòng Vinh
Xuất phát: Bến xe Lương Yên
Đích đến: Văn phòng Vinh
Giờ xuất bến: 20:30
Giờ đến: 02:15
Giá vé: 220.000/người

Tại bến xe Mỹ Đình:

Xe Phúc Lợi

Hotline: 1900 969681 (1000 đ/phút)
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – VP Cửa Lò
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: VP Cửa Lò
Giờ xuất bến: 22:30 09-07-2016
Giờ đến: 04:30
Giá vé: 200.000/người

Xe Hải Bình

Bến xe Mỹ Đình: 0912 455 449
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Con Cuông
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Con Cuông
Giờ xuất bến: 20:00 – 22:00
Giờ đến: 02:00
Giá vé: 200.000/người

Xe Đức Lan
Bến xe Mỹ Đình: 0976 041 035 – 0936 077 833 – 0912 488 441
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Đô Lương
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Đô Lương
Giờ xuất bến: 9:15 – 11:00 – 20:00
Giờ đến: 15:56
Giá vé: 180.000/người

Xe Thanh Hồng Sơn

Bến Xe Nước Ngầm: 0912.33.77.22
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Quỳ Hợp
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Quỳ Hợp
Giờ xuất bến: 7:00 – 8:30
Giờ đến: 13:15
Giá vé: 200.000/người
Xe Tăng Tín

Bến xe Mỹ Đình: 0167 528 1181
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Vinh
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Vinh
Giờ xuất bến: 11:15
Giờ đến: 16:45
Giá vé: 180.000/người

Trên đây là các các nhà xe với các địa điểm xuất phát, địa điểm đến và thời gian xuất phát của tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Nghệ An. Ngoài ra, còn cung cấp thêm các thông tin nhà xe xuất phát tại các bến xe khác.