Hiện nay, có rất nhiều tuyến xe khách Hà Nội đi Hưng Yên. Nhưng xuất phát từ bến xe khách Giáp Bát đi Hòa Bình lại chưa có.

Nhà xe Phượng Hoàng là xe duy nhất chạy tuyến xe khách Hà Nội đi Hưng Yên. Nhà xe này xuất từ bến xe Gia Lâm đến bến xe Hưng Yên và bến xe Triều Dương.

ben xe trieu duong

Nhà xe Phượng Hoàng:
Tuyến 1.
Bến xe Lương Yên: 043.9878676 – 0904 022 253
Bến xe Nước Ngầm: 043.9878676 – 0904 022 253
Bến xe Gia Lâm: 0321.355.14.64
Tuyến đường: Bến xe Gia Lâm – Bến xe Hưng Yên
Xuất phát: Bến xe Gia Lâm
Đích đến: Bến xe Hưng Yên
Giờ xuất bến: Cứ 30 phút có một chuyến từ 5:00 sáng đến 7:00 tối.
Giờ đến: 06:00
Giá vé: 34.000/người

Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Gia Lâm – Bến xe Triều Dương
Xuất phát: Bến xe Gia Lâm
Đích đến: Bến xe Triều Dương
Giờ xuất bến: Cứ 30 phút có một chuyến từ 5:00 sáng đến 5:00 tối.
Giờ đến: 06:30
Giá vé: 34.000/người

Có rất nhiều tuyến xe khách Hà Nội đi Hưng Yên. Chúng tôi hi vọng có thể cung cấp được một số thông tin cần thiết cho quý khách