Tại bến xe Giáp Bát có những xe khách Hà Nội Thừa Thiên Huế như sau:

Hà Nội Thừa thiên Huế

Hãng xe Danatranco: 05113.663616

Tuyến đường Hà Nội – Đà Nẵng
Điểm xuất phát Bến xe Giáp Bát
Điểm đến Bến xe Phía Nam Huế
Giờ xuất phát 12h45
Giờ đến 21h45
Giá vé 365.000/người

Hãng xe Hiền Phước: 0969.638.877 – 0902.618.268 – 0936.796.264

Tuyến đường Hà Nội – Sài Gòn
Điểm xuất phát Bến xe Giáp Bát
Điểm đến Huế
Giờ xuất phát 10h00
Giờ đến 00h45
Giá vé 300.000/người

Hãng xe Phương Trang: 0438.641919

Tuyến đường Hà Nội – Đà Nẵng
Điểm xuất phát Hà Nội
Điểm đến Bến xe Phía Nam Huế
Giờ xuất phát 11h00
Giờ đến 02h50
Giá vé 260.000/người

Hãng xe Hoàng Long: 0439877225

Tuyến đường Thái Nguyên – Hồ Chí Minh
Điểm xuất phát Bến xe Lương Yên
Điểm đến Văn phòng Huế
Giờ xuất phát 16h35
Giờ đến 07h35
Giá vé 430.000/người

Hãng xe Nhật Tuấn: 0485.859292 – 0916.604.779 – 0916.604.778

Tuyến đường Hà Nội – Huế
Điểm xuất phát Bến xe Mỹ Đình
Điểm đến Tp Huế
Giờ xuất phát 17h00
Giờ đến 09h00
Giá vé 280.000/người

Hãng xe An Phú: 0903.529.877 – 043.927.3967 – 043.927.3584

Tuyến đường Hà Nội – Huế
Điểm xuất phát Đường Yên Phụ – Hà Nội
Điểm đến Bà Triệu – Huế
Giờ xuất phát 18h00
Giờ đến 09h00
Giá vé 300.000/người

Hãng xe Hưng Thành: 043.9274.284 – 0988.287.724 – 0972.222.694

Tuyến đường Hà Nội – Huế
Điểm xuất phát Hà Nội
Điểm đến Huế
Giờ xuất phát 18h30
Giờ đến 10h30
Giá vé 380.000/người

Hãng xe ™ Brother: 043.625.0739

Tuyến đường Hà Nội – Huế
Điểm xuất phát ™ Brother Hà Nội
Điểm đến ™ Brother Huế
Giờ xuất phát 19h00
Giờ đến 19h00
Giá vé 280.000/người