Tại bến xe Giáp Bát có rất nhiều tuyến xe khách đi từ bến xe Giáp Bát đi Điện Biên. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp các tuyến xe đi Điện Biên để quý khách có thể thuận lợi đặt vé.

ben xe khach giap bat di dien bien

Xe Lê Dũng
Bến xe Mỹ Đình: 02303810205 – 0915.055.694
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến Xe Mường Lay
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến Xe Mường Lay
Giờ xuất bến: 18:00
Giờ đến: 03:20
Giá vé: 530.000/người

Xe Khánh An
Hà Nội: 04 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 17:45
Giờ đến: 04:45
Giá vé: 375.000/người

Xe Hà Tiến
Bến Xe GIáp Bát:0230 3810 886
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 06:30
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Thông Lan
Bến xe Mỹ Đình: 0963 399 960
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 16:30
Giờ đến: 23:09
Giá vé: 375.000/người

Xe Dũng Bi
Bến xe Giáp Bát:0944 064 406
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 17:30
Giờ đến: 03:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Nam Liên
Bến xe Mỹ Đình: (0230) 381.1143
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 17:30 – 19:15
Giờ đến: 04:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Hùng Hiếu
Bến xe Giáp Bát:0912 374 168
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 18:30
Giờ đến: 03:20
Giá vé: 300.000/người

Xe Xây Dương
Bến xe Mỹ Đình: (0230) 382.7206
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: undefined
Giờ đến: 15:00
Giá vé: 375.000/người

Xe Thắng Nguyệt
Bến Xe Giáp Bát:0988.222.345
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 18:00
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Tuấn Nga
Bến Xe Giáp Bát:0986.714.101
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 06:00
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Vũ Hòa
Bến xe Giáp Bát: 0948 389 959 – 0914 768 299
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 18:15
Giờ đến: 06:15
Giá vé: 350.000/người

Xe Trung Dũng
Bến xe Mỹ Đình: (0230) 3810.657
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Hòa Quân
Bến xe Giáp Bát:0974 522 256 – 01672 122 222
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 18:15
Giờ đến: 06:15
Giá vé: 350.000/người

Xe Tiến Tuế
Từ Liêm: 0912 676 791
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 06:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Xuân Long
Bến xe Giáp Bát:0967 476 476
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 19:45 – 21:40
Giờ đến: 07:45
Giá vé: 350.000/người

Xe Hùng Hà
Bến xe Mỹ Đình: 0972.77.44.99
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 17:45
Giờ đến: 04:45
Giá vé: 300.000/người

Xe Khánh Thanh
Bến xe Giáp Bát:0985 270 028
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Điện Biên
Giờ xuất bến: 06:00
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Cường Tâm
Bến xe Giáp Bát:0985458578
Bến xe Mỹ Đình: 0912.075.669
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 05:00
Giá vé: 350.000/người

Xe Nam Gà
Bến xe Giáp Bát: 0978 424 772 – 01679 693 888
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 16:00
Giá vé: 300.000/người

Xe Điện Lý
Bến xe Mỹ Đình: 0913.383.449
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Mường Lay, Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Mường Lay, Điện Biên
Giờ xuất bến: 18:30
Giờ đến: 06:00
Giá vé: 360.000/người

Xe Nam Oanh
Bến xe Mỹ Đình: 0125.4066.886
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 06:30
Giá vé: 350.000/người

Xe Gia Cường
Bến xe Giáp Bát:096 444 8222
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 18:30
Giờ đến: 06:30
Giá vé: 350.000/người

Xe Chiến Hà
Bến xe Mỹ Đình: 0912 57 95 29
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 06:00
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 325.000/người

Xe Hà Dung
Bến xe Giáp Bát:0915 868 559
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 18:30
Giờ đến: 03:20
Giá vé: 300.000/người

Xe Khánh Lệ
Bến Xe Mỹ Đình: (0230) 3927 127 – 0948 101 999
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 19:15
Giờ đến: 04:45
Giá vé: 300.000/người

Xe Cường Tâm
Bến xe Giáp Bát:0985458578
Bến xe Mỹ Đình: 0912.075.669
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Điện Biên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Điện Biên
Giờ xuất bến: 20:30
Giờ đến: 05:30
Giá vé: 350.000/người