Ben xe Giap Bat – Tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Nam Định dài 127 km, thời gian đi trung bình khoảng 1h20 phút.

xe khách bến xe Giáp Bát đi Nam Định

Khi quý khách muốn đi xe khách bến xe Giáp Bát đi Nam Định, quý khách sẽ không phải lo vấn đề lựa chọn xe khách vì tại bến xe Giáp Bát hàng ngày có hơn 30 nhà xe chờ đón quý khách.

1. Nhà xe Hiền Khơi
Bến xe Giáp Bát: 0916 967 546
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nghĩa Hưng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nghĩa Hưng
Giờ xuất bến: 14:30
Giờ đến: 17:30
Giá vé: 70.000/người

2. Nhà xe Phương Trang
Bến Xe Giáp Bát: 0438 64 19 19
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Nam Định
Giờ xuất bến: Khoảng 30 phút có một chuyến. Xe chạy từ 7:45 đến 20:30 hàng ngày.
Giờ đến: 09:15
Giá vé: 75.000/người

3. Nhà xe An Đông
Bến Xe Giáp Bát: 0915.301.377
0983.937.688
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định
Giờ xuất bến: 16:30 05-08-2016
Giờ đến: 19:30
Giá vé: 70.000/người

4. Nhà xe Tuấn Bình
Bến Xe Giáp Bát: 0917.515.929
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Rạng Đông
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Rạng Đông
Giờ xuất bến: 15:30
Giờ đến: 18:10
Giá vé: 70.000/người

5. Nhà xe Mạnh Hùng (Nam Định)
Bến xe Giáp Bát: 0914 404 689
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Hải Hậu
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Hải Hậu
Giờ xuất bến: 16:20
Giờ đến: 18:30
Giá vé: 70.000/người

6. Nhà xe Thiện Mỹ
Bến xe Giáp Bát:(04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Giao Hương – Giao Thủy
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Giao Hương – Giao Thủy
Giờ xuất bến: 14:50 05-08-2016
Giờ đến: 18:20
Giá vé: 80.000/người

7. Nhà xe Mạnh Ninh
Bến xe Giáp Bát: 0943 338 323
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Hải Hậu – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Hải Hậu – Nam Định
Giờ xuất bến: 15:45 – 17:00
Giờ đến: 18:45 – 20:00
Giá vé: 80.000/người

8. Nhà xe Đức Mười
Bến xe Giáp Bát: 0912 220 017
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Trực Khang – Trực Ninh
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Trực Khang – Trực Ninh
Giờ xuất bến: 13:50
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 60.000/người

9. Nhà xe Tân Uyên
Bến xe Giáp Bát: 0915 141 119
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh
Giờ xuất bến: 13:45 – 16:20
Giờ đến: 16:45 – 19:20
Giá vé: 60.000/người

10. Nhà xe Bảo Long
Bến xe Giáp Bát: 0978 235 302
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Ý Yên – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Ý Yên – Nam Định
Giờ xuất bến: 11:45
Giờ đến: 14:15
Giá vé: 60.000/người

11. Nhà xe Hồng Hạnh
Bến xe Giáp Bát: 0988 214 240
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nghĩa Hưng – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nghĩa Hưng – Nam Định
Giờ xuất bến: 12:30
Giờ đến: 16:00
Giá vé: 70.000/người

12. Nhà xe Tiều Bích
Bến xe Giáp Bát: 0942 638 638
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nghĩa Hưng – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nghĩa Hưng – Nam Định
Giờ xuất bến: 17:15
Giờ đến: 20:45
Giá vé: 70.000/người

13. Nhà xe Hải Đăng
Bến xe Giáp Bát: 0975 966 998
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Huyện Giao Thủy
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Huyện Giao Thủy
Giờ xuất bến: 15:40
Giờ đến: 19:10
Giá vé: 80.000/người

14. Nhà xe Ngọc long
Bến xe Giáp Bát: 0913 669 836 – 0976 553 933
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nam Định
Giờ xuất bến: 13:30
Giờ đến: 15:30
Giá vé: 60.000/người

15. Nhà xe Gia Tặng
Bến xe Giáp Bát: 0350 3726 444
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Nam Định
Giờ xuất bến: 13:00
Giờ đến: 14:50
Giá vé: 75.000/người

16. Nhà xe Thanh Tung (Nam Định)
Bến xe Giáp Bát: 0919 872 306 – 0912 828 180
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng
Giờ xuất bến: 10:00 – 10:30
Giờ đến: 12:40 – 13:10
Giá vé: 70.000/người

17. Nhà xe Thiên Phú – Nam Định
Bến xe Giáp Bát: 0985 827 339
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nam Định
Giờ xuất bến: 14:20
Giờ đến: 17:40
Giá vé: 70.000/người

18. Nhà xe Việt Linh
Bến Xe Giáp Bát: 0912.622.535
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Đông Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Đông Bình
Giờ xuất bến: 30 phút một chuyến chạy suốt 24/24h hàng ngày.
Giờ đến: 03:00
Giá vé: 75.000/người

19. Nhà xe Hoàng Lân
Bến xe Giáp Bát: 0943 418 322 – 0916 952 669
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nam Định
Giờ xuất bến: 15:00
Giờ đến: 16:30
Giá vé: 60.000/người

20. Nhà xe Hoàng Long (Nam Định)
Bến xe Giáp Bát:(04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Quất Lâm – Giao Thủy
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Quất Lâm – Giao Thủy
Giờ xuất bến: 9:00 – 17:30
Giờ đến: 12:00 – 20:30
Giá vé: 80.000/người

21. Nhà xe Phú Long
Bến xe Giáp Bát: 0915 040 141
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nam Định
Giờ xuất bến: 11:30
Giờ đến: 14:20
Giá vé: 70.000/người

22. Hồng Hà (Nam Định)
Bến xe Giáp Bát: 0912 512 027
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Trực Ninh – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Trực Ninh – Nam Định
Giờ xuất bến: 12:30
Giờ đến: 15:00
Giá vé: 70.000/người

23. Nhà xe Lâm Duyên
Bến xe Giáp Bát: 0985 385 779 – 0934 100 777
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nam Định
Giờ xuất bến: 15:15
Giờ đến: 18:15
Giá vé: 70.000/người

24. Nhà xe Dung Dương
Bến xe Giáp Bát: 0916 113 501
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Đồng Sơn – Nam Trực
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Đồng Sơn – Nam Trực
Giờ xuất bến: 06:00
Giờ đến: 08:30
Giá vé: 60.000/người

25. Nhà xe Hoàng Hòa
Bến xe Giáp Bát: 0947 285 338
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nam Định
Giờ xuất bến: 09:00
Giờ đến: 12:30
Giá vé: 75.000/người

26. Nhà xe Ngọc Hà (Nam Định)
Bến xe Giáp Bát: 0946 038 393
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nghĩa Hưng – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nghĩa Hưng – Nam Định
Giờ xuất bến: 11:55
Giờ đến: 15:25
Giá vé: 70.000/người

27. Nhà xe Hùng Dũng
Bến xe Giáp Bát: 0912 208 344 – 0985 225 998
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nam Định
Giờ xuất bến: 09:00
Giờ đến: 12:30
Giá vé: 70.000/người
28. Nhà xe Cường Huy
Bến xe Giáp Bát: 0914 911 773 – 0984 788 446
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Hải Hậu
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Hải Hậu
Giờ xuất bến: 13:30
Giờ đến: 16:30
Giá vé: 70.000/người

28. Nhà xe Chính Hải
Bến xe Giáp Bát: 0912 334 175
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe huyện Xuân Trường
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe huyện Xuân Trường
Giờ xuất bến: 12:00
Giờ đến: 14:30
Giá vé: 70.000/người

29. Nhà xe Tiến Hùng
Bến xe Giáp Bát: 0977 382 009
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nghĩa Hưng
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nghĩa Hưng
Giờ xuất bến: 14:00
Giờ đến: 16:40
Giá vé: 70.000/người

30. Nhà xe Thịnh Vượng
Bến xe Giáp Bát: 0982 822 012 – 0942 460 634
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Hải Ninh – Hải Hậu
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Hải Ninh – Hải Hậu
Giờ xuất bến: 16:00
Giờ đến: 19:40
Giá vé: 80.000/người

31. Nhà xe Hoàng Nam(Nam Định)
Bến xe Giáp Bát: 0946 088 479
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Nam Định
Giờ xuất bến: 9:00 – 17:40
Giờ đến: 12:30 – 21:10
Giá vé: 70.000/người

32. Nhà xe Thanh Phong (Nam Định)
Bến xe Giáp Bát: 0942 714 969 – 0936 809 567
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Huyện Giao Thủy
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Huyện Giao Thủy
Giờ xuất bến: 12:45
Giờ đến: 15:15
Giá vé: 70.000/người

33. Nhà xe Anh Kiên
Bến Xe Giáp Bát: 0985.114.820
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Yên Trị, Ý Yên, Nam Định
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Yên Trị, Ý Yên, Nam Định
Giờ xuất bến: 13:55 – 18:00
Giờ đến: 15:55 – 20:00
Giá vé: 50.000/người

34. Nhà xe Chỉnh Luân
Bến Xe Giáp Bát: 0916.952.669
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Tịnh Long
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Tịnh Long
Giờ xuất bến: 14:30 – 15:10
Giờ đến: 17:30 – 18:10
Giá vé: 70.000/người

35. Nhà xe 350
Bến xe Giáp Bát: 0974 904 350
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe huyện Xuân Trường
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe huyện Xuân Trường
Giờ xuất bến: 11:30
Giờ đến: 14:40
Giá vé: 70.000/người

36. Nhà xe Hùng Ngọc
Bến xe Giáp Bát: 0912 559 467 – 0912 039 513
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Huyện Giao Thủy
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Huyện Giao Thủy
Giờ xuất bến: 13:20
Giờ đến: 17:20
Giá vé: 70.000/người