Ben xe Giap Bat – Tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Ninh Bình dài 102 km, thời gian đi hết 2h – 3: 30 phút tùy từng xe chạy các tuyến khác nhau, giá vé trung bình là 90.000 VNĐ.

Tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Ninh Bình

Sau đây, chúng tôi tổng hợp các các tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Ninh Bình cụ thể:

Nhà xe Thiện Chiến
Bến xe Giáp Bát:0987 189 899
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Ninh Bình
Giờ xuất bến: 05:00
Giờ đến: 09:20
Giá vé: 85.000/người

Nhà xe Hải Thắng
Bến xe Giáp Bát: 0912 811 079 – 0912 353 976
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 10:00
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Anh Tuấn
Bến Xe Giáp Bát: 0904 669 076
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 12:20
Giờ đến: 13:50
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Gia Minh
Bến xe Giáp Bát:0914 506 434
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: Xe chạy từ 5:00 đến 15:45 hàng ngày, cách nhau 15 phút có chuyến
Giờ đến: 06:40
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Quan Đông
Bến xe Giáp Bát: 0127 35 36 368 – 0912 485 573
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 12:30 05-07-2016
Giờ đến: 16:00
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Bá Đẹp
Bến xe Giáp Bát: 0984 519 077
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Kim Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Kim Sơn
Giờ xuất bến: Xe chạy từ 7:00 đến 17:00 hàng ngày, cách nhau 30 phút có chuyến
Giờ đến: 10:00
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Đức Hiếu
Bến xe Giáp Bát: 0985 898 377 – 0917 897 324
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 11:00 – 11:25
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 75.000/người

Nhà xe Quang Đông
Bến xe Giáp Bát: 01 273 536 368
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 5:00 7:15 13:00
Giờ đến: Sau 2h30 phút
Giá vé: 80.000/người

Xe Minh tuấn (Ninh Bình)
Bến xe Giáp Bát: 0985 360 971 – 0988 047 264
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – VP Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: VP Ninh Bình
Giờ xuất bến: 16:00 05-07-2016
Giờ đến: 19:00
Giá vé: 70.000/người

Xe Ngọc Hưng (Ninh Bình)
Bến xe Giáp Bát: 0912 947 251
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Kim Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Kim Sơn
Giờ xuất bến: 16:00
Giờ đến: 20:00
Giá vé: 70.000/người

Xe Huy Hoàng (Ninh Bình)
Bến xe Giáp Bát:(04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nho Quan – Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nho Quan – Ninh Bình
Giờ xuất bến: 15:00
Giờ đến: 17:30
Giá vé: 79.000/người

Nhà xe Huấn Nhu
Bến xe Giáp Bát:0936 800 025
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: 07:30 05-07-2016
Giờ đến: 10:00
Giá vé: 70.000/người

Xe Luận Hường
Bến xe Giáp Bát: 0936 800 025
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Ninh Bình
Giờ xuất bến: 5:00 13:00
Giờ đến: Sau 2h30 phút thì đến nơi
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Vũ Thưởng
Bến Xe Giáp Bát:0913.01.29.29
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: Xe chạy từ 5:00 đến 19:00 hàng ngày, cách nhau 15 phút có chuyến
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Ninh Bình
Bến xe Giáp Bát: 0913 012 929
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: 05:00
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Hoàng Thìn
Bến xe Giáp Bát: (030) 386.2228 – 0121.400.6688 – 0949.225.656
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Kim Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Kim Sơn
Giờ xuất bến: 9:30 17:30
Giờ đến: 12:30
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Cường Hưng
Bến xe Giáp Bát 0989.652.555
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Giờ đến: Sau 2h.
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Hiển Tình
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: Xe chạy từ 7:00 đến 17:00 hàng ngày, cách nhau 60 phút có chuyến
Giờ đến: Sau 2h
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Phú Duyên
Bến xe Giáp Bát: 0949 593 510 – 0988118215 – 0919065325
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 15:00 15:15 16:00
Giờ đến: 17:30
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Đông Chín
Bến xe Giáp Bát: 0912.491.587
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Kim Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Kim Sơn
Giờ xuất bến: 6:00 7:00 13:00 14:00
Giờ đến: 09:00
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Tuấn Hưng – Ninh Bình
Bến xe Giáp Bát: 0972 552 688 – 0983 506 664
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: 10:00 16:30
Giờ đến: 11:40
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Thắng Lợi
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Kim Sơn
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Kim Sơn
Giờ xuất bến: Xe chạy từ 5:30 đến 18:30 hàng ngày, cách nhau 30 phút có chuyến
Giờ đến: 07:50
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Cường Thư
Bến xe Giáp Bát: 0943 997 886 – 0919 415 541
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 10:20
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Quang Sáng
Bến xe Giáp Bát: 0985 718 629 – 0965 229 179
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 7:30 8:30 9:15 16:30
Giờ đến: 10:30
Giá vé: 75.000/người

Nhà xe Ngọc Chỉnh – Ninh Bình
Bến xe Giáp Bát:0989 727 297
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Tam Điệp
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Tam Điệp
Giờ xuất bến: 10:00
Giờ đến: 12:30
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Ninh Bình
Bến xe Giáp Bát: 0913 012 929
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Ninh Bình
Giờ xuất bến: 05:00
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Cường Hưng
Bến xe Giáp Bát:0989.652.555
Tuyến 1.
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình
Giờ xuất bến: Giờ xuất bến: Xe chạy từ 8:00 đến 15:00 hàng ngày, cách nhau 60 phút có chuyến
Giờ đến: 10:30
Giá vé: 80.000/người

Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Rịa, Xã Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Rịa, Xã Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình
Giờ xuất bến: Xe chạy từ 8:00 đến 15:00 hàng ngày, cách nhau 60 phút có chuyến
Giờ đến: 11:00
Giá vé: 80.000/người

Trên đây là các các nhà xe với các địa điểm xuất phát, địa điểm đến và thời gian xuất phát của tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Ninh Bình