Tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Phú Thọ dài 103 km, thời gian đi hết 2h – 3h00 phút tùy từng xe chạy các tuyến khác nhau, giá vé trung bình là 120.000 VNĐ.

Trên đây là các các nhà xe với các địa điểm xuất phát, địa điểm đến và thời gian xuất phát của tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi phú thọ

Sau đây, chúng tôi tổng hợp các các tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Phú Thọ cụ thể:

Nhà xe Tiến Nga
Bến Xe Giáp Bát: (0210) 388.3094
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Thanh Ba
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Thanh Ba
Giờ xuất bến: 13:15
Giờ đến: 16:15
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Hiệp Hạnh
Bến xe Giáp Bát: 0912 666 152 – 098 68 40 256
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Thị xã Phú Thọ
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Thị xã Phú Thọ
Giờ xuất bến: 14:30
Giờ đến: 16:30
Giá vé: 50.000/người

Nhà xe Minh Quân (Phú Thọ)
Bến xe Giáp Bát: 0987 426 306
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe khách Hiền Lương
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe khách Hiền Lương
Giờ xuất bến: 12:00
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Tuấn Anh (Phú Thọ)
Bến xe Giáp Bát: 0982 316 650
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Phú Thọ
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Phú Thọ
Giờ xuất bến: 10:30 12:30 16:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Hải Vân
Bến Xe Giáp Bát: 043 864 1467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Sai Nga
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Sai Nga
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 22:30
Giá vé: 120.000/người

Nhà xe Hải Vân
Bến Xe Giáp Bát: 043 864 1467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe khách Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe khách Việt Trì
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 21:50
Giá vé: 100.000/người

Trên đây là các các nhà xe với các địa điểm xuất phát, địa điểm đến và thời gian xuất phát của tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Phú Thọ.