Ben xe Giap Bat – Tổng hợp tuyến xe khách Giáp Bát đi Thái Bình dài 113 km, thời gian đi hết 2h30 – 3h30 tùy từng xe chạy các tuyến khác nhau.

xe khach ben xe giap bat di thai binh

Tổng hợp tuyến xe khách Giáp Bát đi Thái Bình với Giá vé trung bình : 77.000 VNĐ –  Lộ trình: 113 km đối với từng nhà xe như sau:

Nhà xe Xuân Hiếu (Thái Bình)
Bến xe Giáp Bát: 0915 086 137
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Quỳnh Côi
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Quỳnh Côi
Giờ xuất bến: đang cập nhật
Giờ đến: 12:50
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Mai Tuyến
Bến xe Giáp Bát: 0363 827 040 – 0904 870 126
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Bồng Tiên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Bồng Tiên
Giờ xuất bến: 06:00
Giờ đến: 08:30
Giá vé: 85.000/người

Nhà xe Hoàng Hà
Hà Nội: 0366. 250 888 số máy lẻ 111
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Bình
Giờ xuất bến: Mỗi giờ một chuyến từ 5:00 sáng đến 5:00 chiều.
Giờ đến: 07:30
Giá vé: 85.000/người

Nhà xe Đức Vịnh
Bến xe Giáp Bát: 0946 621 668
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Bình
Giờ xuất bến: 11:30
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 70.000/người
Nhà xe Thảo Nhân
Bến xe Giáp Bát: 090 405 2804
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Đông Long
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Đông Long
Giờ xuất bến: 14:45
Giờ đến: 17:45
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Đình Văn
Bến xe Giáp Bát: 0914 261 655
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nam Trung
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Nam Trung
Giờ xuất bến: 14:20
Giờ đến: 17:20
Giá vé: 70.000/người

Nhà xe Tôn Thắng
Bến xe Giáp Bát: 0977 142 143
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Thái Thụy – Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Thái Thụy – Thái Bình
Giờ xuất bến: 10:00
Giờ đến: 13:00
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Mạnh Hùng (Thái Bình)
Bến xe Giáp Bát: (04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Bình
Giờ xuất bến: 16:50
Giờ đến: 19:50
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Hà Thì
Bến xe Giáp Bát:(04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Quỳnh Côi
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Quỳnh Côi
Giờ xuất bến: 07:20
Giờ đến: 10:20
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Quang Dương
Bến xe Giáp Bát:0902 186 388
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Diêm Điền 1
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Diêm Điền 1
Giờ xuất bến: 12:25
Giờ đến: 14:55
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Hồng Hà
Bến xe Giáp Bát: (04) 3628.3677
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Kiến Xương
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Kiến Xương
Giờ xuất bến: Mỗi giờ một chuyến từ 5:00 sáng đến 5:00 chiều.
Giờ đến: 07:00
Giá vé: 85.000/người
Nhà xe Túy Hường
Bến Xe Giáp Bát:(036) 385.3776
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Diêm Điền 1
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Diêm Điền 1
Giờ xuất bến: 11:30
Giờ đến: 14:30
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Khánh Thành (Thái Bình)
Bến xe Giáp Bát: 0988 155 533 – 0363 769 307
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Chợ Lục
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Chợ Lục
Giờ xuất bến: 07:40 20-07-2016
Giờ đến: 10:40
Giá vé: 80.000/người

Trên đây, chúng tôi đã tổng hợp các tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Thái Bình. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.