Xe Giáp bát thái nguyên – Tổng hợp tuyến xe khách Giáp Bát đi Thái Nguyên dài  176 km, thời gian đi khoảng 2h tùy từng xe chạy các tuyến khác nhau.

xe khach ben xe giap bat di thai nguyen

Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp những thông tin về các nhà xe, ,giờ xuất phát và thời gian dự kiến đến nơi của tuyến xe khách Bến xe Giáp Bát đi Thái Nguyên

Giá vé trung bình : 140.000 VNĐ Lộ trình 176 km

Nhà xe Quyền Nga Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát:0912 060 335
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 12:10
Giờ đến: 14:10
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Trung Hạnh Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát: 0280 354 4344
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 14:30
Giờ đến: 16:30
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Kiên Cường Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát: 0972 282 116
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 13:15
Giờ đến: 15:45
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Trọng Khởi Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát: 0982 130 894
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 07:30
Giờ đến: 09:30
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Thanh Thủy – Thái Nguyên Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát:0169.698.1428
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 15:00 17:00
Giờ đến: 17:00 – 19:00
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Hiệu Hương Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát:0912 060 335
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 11:00
Giờ đến: 13:30
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Dương Thúy Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát:0977 883 455
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 15:00
Giờ đến: 17:00
Giá vé: 60.000/người

Nhà xe Vận Tải Chùa Hang Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát: 01692 272 636
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 8:00 18:00
Giờ đến: 10:00 20:00
Giá vé: 80.000/người

Nhà xe Thành Bưởi (Thái Nguyên) Xe Giáp bát thái nguyên
Bến xe Giáp Bát: 02 803 678 999 – 0912 735 753
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Định Hóa – Thái Nguyên
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Định Hóa – Thái Nguyên
Giờ xuất bến: 12:55 13:20
Giờ đến: 16:55
Giá vé: 70.000/người

Trên đây là một số thông tin cơ bản về tuyến xe khách Bến xe Giáp Bát đi Thái Nguyên. Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.