Ben xe Giap Bat – Tuyến xe khách Hà Nội đi Khánh Hòa dài 1368 km, thời gian đi hết 30h38′.

xe khách Hà Nội đi Khánh Hòa

Tuyến xe khách Hà Nội đi Khánh Hòa nay có duy nhất nhà xe Hoàng Long và cũng xuất phát duy nhất tại một địa điểm là bến xe Lương Yên.

Nhà xe Hoàng Long
Hotline: 1900 969681 (1000 đ/phút)
Tuyến đường: Bến xe Lương Yên – Văn phòng Nha Trang
Xuất phát: Bến xe Lương Yên
Đích đến: Văn phòng Nha Trang
Giờ xuất bến: 07:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 19:00 – 20:30
Giờ đến: 13:48 – 17:48 – 19:48 – 21:48 – 01:38 – 00:58
Giá vé: 730.000/người
Thời gian đi: 30h48′
Tuyến đường: 1362 km

Trên đây là thông tin về tuyến xe khách Hà Nội đi Khánh Hòa. Chúng tôi hi vọng có thể cung cấp được một số thông tin cần thiết cho quý khách.