Ben xe Giap Bat – Xe khách bến xe Giáp Bát đi Việt Trì là tuyến xe khách có lộ trình khoảng 94 km với giá vé trung bình là 90.000 VNĐ (đây là giá vé quý khách có thể tham khảo).

xe khách bến xe Giáp Bát đi Việt Trì

Tại bến xe Giáp Bát hiện đang có duy nhất nhà Hải Vân đi tuyến xe khách bến xe Giáp Bát đi Việt Trì. Cụ thể như sau:

Nhà xe Hải Vân
Bến Xe Giáp Bát: 043 864 1467
VP Hà Nội: 0982 42 88 68
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến xe khách Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến xe khách Việt Trì
Giờ xuất bến: 20:00
Giờ đến: 21:50
Giá vé: 100.000/người

Ngoài ra, quý khách cũng có thể tham khảo các tuyến xe khách Hà Nội đi Việt Trì mà xuất phát tại bến xe Mỹ Đình, Xuân Mai.

Nhà xe Hà Sơn
Bến xe Mỹ Đình: (04) 66.62.62.62 – (04) 3393.2456
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Việt Trì
Giờ xuất bến: 11:30
Giờ đến: 13:50
Giá vé: 100.000/người

Nhà xe Quốc Hân
Bến xe Mỹ Đình: 091 2367 356
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe khách Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe khách Việt Trì
Giờ xuất bến: 16:30
Giờ đến: 18:30
Giá vé: 50.000/người

Nhà xe Thủy Toàn
Bến xe Mỹ Đình: (0210) 384.2547
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe khách Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe khách Việt Trì
Giờ xuất bến: 16:50
Giờ đến: 18:50
Giá vé: 50.000/người

Nhà xe Hải Vân
Bến xe Mỹ Đình: 04 38 71 71 71 – 0982 42 88 68

Tuyến 1.
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe khách Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe khách Việt Trì
Giờ xuất bến: 16:30
Giờ đến: 18:20
Giá vé: 100.000/người

Tuyến 2.
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe khách Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe khách Việt Trì
Giờ xuất bến: 19:30
Giờ đến: 21:20
Giá vé: 100.000/người

Tuyến 3.
Tuyến đường: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe khách Việt Trì
Xuất phát: Bến xe Mỹ Đình
Đích đến: Bến xe khách Việt Trì
Giờ xuất bến: 20:30
Giờ đến: 22:20
Giá vé: 100.000/người

Trên đây là một số thông tin về tuyến xe khách Giáp Bát đi Việt Trì – Phú Thọ. Quý khách có thể tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.