Ben xe Giap Bat – Xe khách Giáp Bát đi Nho Quan – Ninh Bình là tuyến xe khách có lộ trình khoảng 124 km với giá vé trung bình là 75.000 VNĐ (đây là giá vé quý khách có thể tham khảo).

Xe khách Giáp Bát đi Nho Quan - Ninh Bình

Quý khách có thể liên hệ với nhà xe hoặc bến xe Giáp Bát để có những thông tin cụ thể  về tuyến xe khách Giáp Bát đi Nho Quan để chuẩn bị cho chuyến đi.

1. Nhà xe Đức Hiếu
Bến xe Giáp Bát: 0985 898 377 – 0917 897 324
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 11:00 11:25
Giờ đến: 14:00
Giá vé: 75.000/người

2. Nhà xe Hải Thắng
Bến xe Giáp Bát: 0912 811 079 – 0912 353 976
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 08:00
Giờ đến: 10:00
Giá vé: 70.000/người

3. Nhà xe Quang Đông
Bến xe Giáp Bát: 01 273 536 368
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 5:00 7:15 13:00
Giờ đến: 07:30
Giá vé: 80.000/người

4. Nhà xe Phú Duyên
Bến xe Giáp Bát: 0949 593 510 – 0988118215 – 0919065325
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 15:00 15:15 16:00
Giờ đến: 17:30
Giá vé: 80.000/người

5. Nhà xe Quang Sáng
Bến xe Giáp Bát: 0985 718 629 – 0965 229 179
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 7:30 8:30 9:15 16:30
Giờ đến: Sau 1h30 phút – 3h30 phút tùy từng tuyến xe
Giá vé: 75.000/người

7. Nhà xe Cường Hưng
Bến xe Giáp Bát: 0989.652.555
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Rịa, Xã Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Rịa, Xã Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình
Giờ xuất bến: Mỗi giờ có một chuyến từ 8:00 đến 15:00
Giờ đến: trung bình sau 3h đến nơi
Giá vé: 80.000/người

8. Nhà xe Anh Tuấn
Bến Xe GIáp Bát:0904 669 076
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 12:20
Giờ đến: 13:50
Giá vé: 70.000/người

9. Nhà xe Huy Hoàng (Ninh Bình)
Bến xe Giáp Bát: (04) 38641467
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Nho Quan – Ninh Bình
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Nho Quan – Ninh Bình
Giờ xuất bến: 15:00
Giờ đến: 17:30
Giá vé: 79.000/người

10. Nhà xe Quan Đông
Bến xe Giáp Bát: 0127 35 36 368 – 0912 485 573
Tuyến đường: Bến xe Giáp Bát – Bến Xe Khách Nho Quan
Xuất phát: Bến xe Giáp Bát
Đích đến: Bến Xe Khách Nho Quan
Giờ xuất bến: 12:30
Giờ đến: 16:00
Giá vé: 70.000/người

Trên đây là một số thông tin về tuyến xe khách Giáp Bát đi Nho Quan – Ninh Bình. Quý khách có thể tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.